Scientific Program

Friday 17 April, 2015 Saturday 18 April, 2015

08:00 - 08:15 Welcome
08:15 - 09:45 PANEL 1
Session Title: Defining phenotypes in COPD: an aid to personalized healthcare
Chair:
Filiz Koşar (Turkey), Nikolaos Siafakas (Greece)
08:15 The fast decliner phenotype
Emiel Wouters (The Netherlands)
08:30 The emphysematous phenotype
Demosthenes Bouros (Greece)
08:45 The frequent exacerbator phenotype in COPD
Emiel Wouters (The Netherlands)
09:00 The asthma - COPD overlap syndrome
Neil Thomson (UK)
09:15 Discussion
09:45 - 10:15 Refreshment Break & Exhibition Visit
10:15 - 11:45 PANEL 2
Session Title: RISK FACTORS OF COPD IN NON SMOKERS
Chair:
Nural Kiper (Turkey), Mecit Süerdem (Turkey)
10:15 Childhood risk factors
Ayşe Tana Aslan (Turkey)
10:35 Pollution (indoor, outdoor)
Mehmet Polatlı (Turkey)
10:55 Bronchial hyperactivity
Mustafa Hikmet Özhan (Turkey)
11:15 Geriatry and COPD
Alev Gürgün (Turkey)
11:35 Discussion
11:45 - 12:00 Refreshment Break & Exhibition Visit
12:00 - 13:00 Compliance and adherance to COPD Guideliness
12:00 Nurhayat Yıldırım(Turkey), Arzu Mirici (Turkey)
  Speaker: Hakan Günen (Turkey)
12:45 Discussion
13:00 - 14:15 Lunch Break
14:15 - 15:45 CONFERENCE
Session Title: Late Stage COPD
  Chair: Esra Uzaslan (Turkey), Tülin Çağatay (Turkey)
14:15 Medical approach
Gunseli Kılınç (Turkey)
14:45 Medical Lung Volume Reduction
Turhan Ece (Turkey)
15:15 Surgical Lung Volume Reduction
Akif Turna (Turkey)
15:35 Discussion
15:45 - 16:15 Refreshment Break & Exhibition Visit
16:15 - 18:00 PANEL 3
Session Title: COPD EXACERBATIONS
  Chair: Hakan Günen (Turkey), Neil Thomson (UK)
16:15 Treatment of exacerbations according to phenotypes
Neil Thomson (UK)
16:35 Prevention of COPD exacerbations
Levent Cem Mutlu (Turkey)
16:55 How to prevent readmissions?
Sinem Sökücü (Turkey)
17:15 Discussion

08:00 - 08:15 Welcome
08:15 - 09:45 PANEL 4
Session Title: General questions to be addressed to optimise use of bronchodilators in COPD
Chair:
Demosthenes Bouros (Greece)
08:15 Is it better to start with a β2 - agonist or with an anti - muscarinic agent?
Nikolaos Siafakas (Greece)
08:30 When can we add a second bronchodilator with a different mechanism of action?
Mario Cazzola (Italy)
08:45 When must we add an ICS?
Sema Umut (Turkey)
09:00 Discussion
09:45 - 10:15 Refreshment Break & Exhibition Visit
10:15 - 11:45 PANEL 5
Session Title: LUNG HYPERINFLATION IN COPD. Consequences and treatments
10:15 Pathophysiology of LH for the clinician
Nikolaos Siafakas (Greece)
10:35 Clinical symptoms and signs of LH and its measurements
Nikos Koulouris (Greece)
10:55 Pharmacological treatment of LH
Mario Cazzola (Italy)
11:15 Non-pharmacological modes of treatment of LH
Daniel Langer (Belgium)
11:35 Discussion
11:45 - 12:00 Refreshment Break & Exhibition Visit
12:00 - 13:00 Company Sponsored Symposium (Boehringer Ingelheim)
  Session Title : Long Acting Bronchodilators in COPD Treatment in the light of New Clinical Studies
Speaker: Hakan Günen 
13:00 - 14:15 Lunch Break
14:15 - 15:45 PANEL 6
Session Title: Novel therapies for COPD: Where are we going?
Chair:
Çağlar Çuhadaroğlu (Turkey), Sema Umut (Turkey)
14:15 Wanted: new treatments for COPD
Neil Thomson (UK)
14:50 Phosphodiesterase inhibitors for COPD: what does the future hold?
Clive Page (UK)
15:30 Discussion
15:45 - 16:15 Refreshment Break & Exhibition Visit
16:15 - 18:00 PANEL 7
Session Title: Comorbidities and COPD
Chair:
Emiel Wouters (The Netherlands), Günseli Kılınç (Turkey)
16:15 Systemic inflammation and comorbidity in COPD: a result of ‘overspill’ of inflammatory mediators from the lungs?
Nikolaos Siafakas (Greece)
16:35 Is COPD really a cardiovascular disease?
Mario Cazzola (Italy)
16:55 COPD and the metabolic syndrome
Emiel Wouters (The Netherlands)
17:15 Treating the systemic effects of COPD
Çağlar Çuhadaroğlu (Turkey)
17:35 Discussion

08:00-08:15 Welcome
08:15-10:15 PANEL 9
Session Title: LUNG HYPERINFLATION IN COPD. Consequences and treatments
08:15 Intorduction
08:20 Pathophysiology of LH for the clinician
08:40 Clinical symptoms and signs of LH and its measurements
09:00 Pharmacological treatment of LH
09:20 Non-pharmacological modes of treatment of LH
09:40 Surgical/Medical Lung Volume reduction
10:00 Conclusions
10:05 Discussion
10:15 - 10:45 Refreshment Break & Exhibition Visit
10:45-12:15 PANEL 10
12:15 - 12:30 Refreshment Break & Exhibition Visit
12:30 - 13:00 Closing Remarks

08:30 - 09:15 VİDEO FORUM - 1 / TRAVMA VE ACİL CERRAHİDE LAPARO - ENDOSKOPİNİN YERİ
Oturum Başkanı: Salih Pekmezci
Tartışmacılar: Cemalettin Ertekin, Acar Aren, Hakan Güven, Birol Bostancı
Olgu - 1: Özofagus perforasyonu
Olgu - 2: Akut mekanik intestinal obstrüksiyon
Olgu - 3: Pankreatik nekrozektomi
09:15 - 10:00 YUVARLAK MASA - 2 / LAPAROSKOPİK CERRAHİDE ETİK VE MEDİKO - LEGAL SORUNLAR
Oturum Başkanı: Özdemir Aktan
Tartışmacılar: Rasim Gençosmanoğlu, Oğuz Polat, Verda Ersoy
10:00 - 10:30 KAHVE ARASI
10:30 - 11:30 PANEL - 5 / GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ
Oturum Başkanı: Mehmet Mihmanlı
- İntraoperatif endoskopi uygulamaları – Asım Cingi
-   Endoultrason endikasyonları – Ender Dulundu
-   Polipektomi komplikasyonlarının yönetimi – Hasan Bektaş
-   ERCP komplikasyonlardan kaçınma ve yönetimi – Yaman Tekant
11:30 - 12:00 KONFERANS - 6 / ENDOSKOPİK - LAPAROSKOPİK CERRAHİ: EĞİTİMİ VE GELECEĞİ
Oturum Başkanı: Cavit Avcı
Konuşmacı: Selman Uranüs
12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ / Uydu Sempozyum - 3
13:30 - 14:15 VİDEO FORUM - 2 / LAPAROSKOPİK ANTİ - REFLÜ CERRAHİ
Oturum Başkanı: Levent Avtan
Tartışmacılar: Vahit Özmen, Ömer Günal, Turgut İpek
Olgu - 1: (endikasyon hatası)
Olgu - 2: (perforasyon, darlık)
Olgu - 3: (büyük hernide hiatal krurorafi/kruroplasti)
14:15 - 15:00 VİDEO PANEL - 2 / ACİL CERRAHİDE LAPAROSKOPİK GİRİŞİMLER
Oturum Başkanı: Cemalettin Ertekin
- Divertikül perforasyonu – Selman Uranüs
- Komplike akut kolesistit – Yaman Tekant
- Peptik ülser perforasyonu – Hakan Güven
- Gebelikte akut karın sendromu – Tayfun Yücel
15:00 - 15:30 KAHVE ARASI
15:30 - 16:30 VİDEO PANEL - 3 / TEK KESİDEN LAPAROSKOPİK CERRAHİ
Oturum Başkanı: Mustafa Şahin
- Tek kesiden kolesistektomi – Aydın Alper
- Tek kesiden appendektomi – Şenol Carıllı
- Tek kesiden kolektomi – Hakan Yanar
- Tek kesiden morbid obezite cerrahisi – Umut Barbaros
16:30 - 17:15 NASIL YAPIYORUM - 2 / ÇEŞİTLİ AMELİYATLARDA FARKLI TEKNİKLER
Oturum Başkanı: Mahmut Müslümanoğlu
- Enerji cihazlarının kullanımı – Ahmet Karamercan - İntersfinkterik rektum rezeksiyonu – Tunç Yaltı - Yeni nesil “stapler” cihazlarının kullanımı – Mahir Özmen
17:15 - 18:00 VİDEO FORUM - 3 / LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİDE KOMPLİKASYON YÖNETİMİ
Oturum Başkanı: Sadık Kılıçturgay
Tartışmacılar: Osman Abbasoğlu, Cumhur Yeğen, İlgin Özden, Ekrem Kaya, Feza Ekiz
Olgu - 1: Kanama
Olgu - 2: Safra yolu yaralanması
Olgu - 3: Diğer organ yaralanması
18:00 - 19:30 BİLDİRİ OTURUMLARI - 3
19:30 - 20:00 ÖDÜLLERİN AÇIKLANMASI ve KAPANIŞ TÖRENİLookUs & Online Makale